webinar register page

Webinar banner
„Bezpieczna anestezja wziewna z zastosowaniem przepływów: niskich (LFA) i minimalnych (MFA)”
Baxter Education Center zaprasza na spotkanie edukacyjne, które będzie poświęcone praktycznym aspektom zastosowania anestezji wziewnej z użyciem niskich (LFA) i małych (MFA) przepływów gazów. Technika małych przepływów przyczynia się do poprawy standardów opieki i bezpieczeństwa nad pacjentem w trakcie znieczulenia. Dodatkowo, mniejsze zużycie anestetyków wziewnych, tlenu i powietrza pozwala znacząco zmniejszyć koszty znieczulenia (aspekt ekonomiczny) oraz zanieczyszczenie środowiska sali operacyjnej (aspekt zdrowotny).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Webinary są objęte Patronatem Merytorycznym przez Prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Kuszę.
Spotkania będą prowadzone w formie zdalnej z możliwością dyskusji w czasie rzeczywistym oraz za pomocą czatu.

Poniżej informacje na temat cyklu webinarów. Zapraszamy!

• 23.06.2021 „Praktyczne aspekty stosowania Płynoterapii”, Dr n. med. Bartosz Kudliński

• 22.09.2021 „Bezpieczna anestezja wziewna z zastosowaniem przepływów: niskich (LFA) i minimalnych (MFA)”

• 20.10.2021 „Rola pozaustrojowego usuwania CO2 w leczeniu pacjentów z hiperkapnią w przebiegu ostrej niewydolności oddechowej.”

• 17.11.2021 „Praktyczne aspekty leczenia żywieniowego w oddziale intensywnej terapii”

Sep 22, 2021 06:00 PM in Warsaw

* Required information
Loading

Organizator wydarzenia, firma Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia, a także skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapoznaj się z pełną treścią Informacji o przetwarzaniu danych. Klauzula Informacyjna